Om Wickmans Plantskola

Wickmans Plantskola grundades år 1950 av trädgårdsmästare Jörgen Wickman, som dessförinnan hade skaffat sig trädgårdsmästarutbildning vid trädgårdsskolan i Åbo. De första åren producerades i blygsam skala diverse prydnadsväxter, så småningom också en del växthusgrönsaker. När plantskoleväxterna på 1960-talet fick mera vind i seglen avvecklades grönsakssidan och man satsade helt på plantskoleväxterna.

Finlands första kvalitetsproducenti plantskolbranschen.
Jörgen hade redan tidigt en klar inriktning på sticklingsförökade prydnadsbuskar och när företaget år 1984 överläts till sonen och nuvarande ägaren, Kjell Wickman, kan man nämna att årsproduktionen av örtartade sticklingar låg på ca 80000-100000 st. Sortimentet var vid den tiden mycket smalare än dagens stora utbud men under senare hälften av 1970-talet hade plantskolan insett att modermaterialet skall vara homogent, eller i klartext, man sorterade ut de olika nyanserna och förökade endast de bästa klonerna från egna sortäkta moderplantsfält. Plantskolan ses i detta hänseende som en klar pionjär i hela Finland och norra Skandinavien. Det har ju senare visat sig vara mycket klokt för under 1990-talets lågkonjunkturer blev det överallt viktigt att erbjuda säkra och sortäkta växtkloner, något som nu under 2000-talet är en av de absolut viktigaste kriterier för kunderna. År 2002 började finska plantskolebranschen utse "Årets kvalitetsproducent" och Wickmans Plantskola blev den första plantskolan i Finland som fick denna utmärkelse.


Också produktionsmetoderna och medlen har genomgått flera utvecklingsstadier under senare tid, vilket kanske lättast kan åskådliggöras med det faktum att 2006 producerades i stort sett samma mängd sticklingar som på 1980-talet men med ca 70-80% färre arbetstimmar. År 2009, efter nytt förnyandet av både maskinpark och produktionsmetoder, är plantskolans kapacitet igen flerfaldigad också nu med klart bättre konkurrenskraft.

Vår plantskola har tre marknadsgrupper, Partiförsäljning till Gröna sektorn, Distansförsäljning till privatpersoner och dessutom har vi under sommarsäsongen en direktförsäjning från Garden-Centret på plantskolan. Garden-Centret är öppet 2.5-15.10.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar