tisdag 13 februari 2018

Skydda dina vintergröna växter!

Varje vårvinter försöker vi poängtera för våra kunder hur viktigt det är att se över sina barrväxter. Nu när dagarna blir längre och soligare är det åter dags. Barrväxter och andra vintergröna växter som t.ex rhododendron, vintergröna perenner som mossflox, bräckor, vintergröna m.fl. kan vara i riskzonen i vårt bistra klimat.
Behöver du skuggväv? Ring 0400 233480 så fixar vi! några €/m2 och rabatt på större bitar.Här kommer några förklaringar och tips hur du kan hindra vårsolen och -vinden från att torka ut dina växter.


Varför bör man skydda?


Huvudorsaken till att man får vårskador på de vintergröna växterna är att de gröna växtdelarna med stigande värme börjar avdunsta mera vatten och är då marken frusen (tjäle) så finns det ingenstans att uppta motsvarande fukt vilket gör att uttorkning sker.


Vilka växter kräver skydd?Några växter som vi redan nämnde är barrväxter, rhododendron, vintergröna perenner men alla som har gröna blad eller barr på vintern kan behöva skydd, speciellt om:


  • de har grunda rötter som helt är infrusna i tjäle
  • om det har varit sträng barfrost på senhösten eller vintern och tjälen har krupit långt ner i marken
  • om växterna har ytliga rötter (= nyplanterade eller annars ytliga) och marken är hårt frusen under natten eller från vintern
  • planteringsplatsen är blåsig eller mycket solig och marken är frusen
  • om växterna på annat sätt vaknar till liv medan marken är frusen
I regel är köld kombinerat med sol, frystorka (alltså kallt-varmt/vind genast på varandra) och direkt vind det som skadar dina växter allra mest.


Har du lövfällande växter med tunn bark på stammar och kvistar (t.ex en del rosor, unga frukt- och trädväxter) kan en riktig besvärlig vårvinter också torka ut dessa stammar även om de inte har löv. Detta är dock inte så vanligt.

En annan bra tumregel är att barrväxter med hårda barr (typ våra vanliga tall och gran) avdunstar inte fukt lika snabbt som barrväxter med mjuka barr (typ ädelgranar, mjuka enar, sockertoppsgranar). En  superköldhärdig växt med mjuka barr (läs Thuja Smaragd) kan alltså ha otroligt lätt att få brännskador på vårvintern.


De billiga Thuja Smaragd har mjuka barr och följaktligen är risken större för uttorkningsskador än hos thujasorter med hårdare barr.


Vad är bra att använda som skydd?Det bästa skydden är lätta och luftiga som t.ex skuggväv eller jutetyg. Snö och granris passar också utmärkt på låga barrväxter och vintergröna perennaväxter.
Det är inte bra att använda riktigt tjocka vävar och sådana som inte släpper igenom luft, t.ex presenningar och plast. Temperaturen under sådana kan stiga med följd att växterna trots skyddet startar att avdunsta fukt. Om man av någon orsak ändå ser sig tvungen att använda täta material så se då till att det finns ordentliga lufningsutrymmen runt växten. Är man i alla fall tvungen att skydda med ett sånt material så kan man exempelvis träda det på käppar och lämna skuggsidan helt öppen för luftning.

Hur man har planterat inverkar givetvis också på behovet av skydd, därför brukar vi poängtera för våra kunder vikten av att använda marktäckare eller barkflis för att hindra tjälen att gå ner djupt i marken.


När skall man börja skydda?Det är på vårvintern, senast i mars, när dagarna blir längre som skyddet behövs. Det går givetvis att förbereda i god tid t.ex med käppar redan på hösten. Redan i februari kan man också sätta skydd om man ser till att snön inte trycker ner skyddet så att växterna brister. Det är dock inte bra att sätta skydden redan från hösten.


Och när kan man ta bort skydden?Det är när marken har tinat och det inte längre är risk för ny tjäle. Det här kan man testa t.ex genom att ta ett järnspett, skyffel eller dylikt och försöka stryka ner nära växten, naturligtvis så att man inte skadar roten.
  • om spettet sjunker djupt på en gång, finns det inte tjäle och då tar du bort skyddet
  • om spettet går ner en bit men det finns en ”botten”. Ta inte bort skyddet ännu men håll uppsikt inom närmsta tiden framöver
  • om spettet klingar starkt mot tjälen, avlägsna inte skyddet utan vänta nån vecka ännu
är våren långt hunnen så kan man med fördel hjälpa tjällossningen på traven med ljumt vatten en eller ett par gånger per dag.


Läs gärna också tidigare års tips hur du skyddar dina vintergröna växter:

 2016  https://wickmansplantskola.blogspot.fi/2016/02/skydda-nu-vintergrona-vaxter-ger-farg.html

 2017   https://wickmansplantskola.blogspot.fi/2017/02/vandagstips-for-tradgarden.html 

Lycka till!
måndag 12 februari 2018

Fastlagstisdag och Vändag - bulle och...?

Hur många är det i år som skall fira i dagarna två? Alltså först fastlagssoppa + bulle och sen vändag dan därpå. Nå tur i oturen att dagarna inte nödvändigtvis enbart behöver firas med mycket mat, utan du kan gott unna dig en extra gåva som gör dig bra förberedd att  njuta av sol och trädgård senare i vår.Vi på plantskolan föreslår därför att du i år satsar en extra vändagstia, 10€, på dig själv och din livskamrat och köper en föreläsningskväll inom ämnet trädgård. 

I februari-mars har nämligen Kjell härifrån plantskolan lovat att dra några förelsäsningar i Vuxeninstitutets regi. Föreläsningarna passar just dig som har trädgårdsfunderingar inför kommande sommar. Sakerna vi tar upp är såna som vi har märkt att folk i allmänhet frågar oss i säsongtider, så kanske det är lika bra att förbereda sig redan nu så är halva jobbet fixat färdigt till våren!

22 feb. - Att tänka på när du planerar dina rabatter


To 22.2  Föreläsningssalen i Närpes stadshus kl 18.30-20.00. Kursavgift endast 10 euro. Anmälan till föreläsningen senast 15.2 till Vuxeninstitutet i Närpes (https://opistopalvelut.fi/narpes/course.php?l=sv&t=8083) el tel 040-1600687

Observera at det är viktigt att anmäla om deltagande inom tidsfristen annars finns det risk att föreläsningen inhiberas.

Speciellt kommer att betonas hur man får planteringar att bli lättskötta i framtiden!

8 mars - De spännande bärväxterna


To 8.3 Föreläsningssalen i Närpes stadshus kl 18.30-20.00. Kursavgift endast 10 euro. Anmälan till föreläsningen senast 1.3 till Vuxeninstitutet i Närpes (https://opistopalvelut.fi/narpes/course.php?l=sv&t=8084) el tel 040-1600687

Observera at det är viktigt att anmäla om deltagande inom tidsfristen annars finns det risk att föreläsningen inhiberas.

Speciellt i denna föreläsning är att vi presenterar de nya som man säger SUPERBÄREN. Vad krävs för att odla dem och varför ska jag satsa på dessa.20 mars - Vilken häck ska jag välja?


To 20.3  Föreläsningssalen i Närpes stadshus kl 18.30-20.00. Kursavgift endast 10 euro. Anmälan till föreläsningen senast 13.3 till Vuxeninstitutet i Närpes (https://opistopalvelut.fi/narpes/course.php?l=sv&t=8084) el tel 040-1600687

Observera at det är viktigt att anmäla om deltagande inom tidsfristen annars finns det risk att föreläsningen inhiberas.

Det finns över 50 olika häcksorter på den Österbottniska marknaden i dagsläget så här är det tänkt att du ska få en vägledning så att du klockan 20 vet vilken som funkar för just din trädgård och dina önskemål. Vi tar upp häcksorter som passar för t.ex insyn, dammskydd, bullerskydd, avskärming mellan trädgårdsrum m.m.

Välkommen en eller flera torsdagskvällar - ring tel 040-1600687 nu genast!

Kjell Wickmansöndag 14 januari 2018

Vinterrabatt på häckar och de färdiga växtgrupperna!

Börjar det bli på tiden att byta ut den glesa gamla häcken? Eller har du byggt nytt och det är dags att fundera på inramning av gården? Nu är det hög tid att slå till om det ska bli någon tillväxt i sommar!  
Inlägget nedan är från tidigare vintrar med uppdatering av rubriken om rabatt på färdiga växtgrupper.

 
Häckblåtry, Lonicera c. 'Jörgen' är den populäraste häcksorten i Österbotten. Säkerställ dig om plantor genom att vinterbeställa före påsk!

På plantskolan har vi under många vintrar marknadsfört och sålt våra häckar redan under vintern. Tiden går snabbt och gräset gror under fötterna, eller i detta fall kanske ännu hellre, häcken börjar inte växa förrän den är planterad. Det finns faktiskt många fördelar med att vinterbeställa sin häck!

 

3 klara fördelar med att vinterbeställa häckar:

 

1. Priset

Lonicera caerulea 'Jörgen', häckblåtry,  försöker vi alltid ha tillräckligt av inför säsongen - men ibland tar det slut - tyvärr.

Häckplantor är redan från början kraftigt rabatterade - just för att de säljs i stora mängder - mängdrabatt alltså. Ska man köpa endast en planta som den krukodlade häckplantan på bilden bredvid (häckblåtry) är utgångspriset egentligen ca 5-6 euro. För 10 st, vilket normalt är den minsta mängd plantskolor överhuvudtaget pratar om, ligger priset redan nere på 35,20 euro och när det går till längre häckar finns det också ett 100-pris som är 308 euro. Det är nästan hälften lägre än stycke-priset!

Detta är då priset som gäller när du kommer in och frågar mitt under brådaste säsongtid. Vintertid, fram till påsk, ger vi dessutom en extra rabatt på 5% när du beställer häck. Dessutom, för att spara tid både för Dig och förr oss under den hektiska säsongen blir vi så glada om du betalar genast (inom 5 dagar) att du får ytterligare en 2% kassarabatt.
Det lönas alltså att beställa häcken i god tid!

 

2. Tillgång i rätt tid

Du har bestämt dig för vilken häck du vill ha. Glad i hågen kommer du in till plantskolan och så får du svaret att tyvärr, den är slut i lager. Du kan tvingas vänta en, kanske två eller tre månader på dina häckplantor. 

För att försäkra dig om att du får de häckplantor du vill ha, just då du tänkt plantera dem, är det bäst att beställa dem redan nu. Plantorna förvarar vi sedan här åt dig tills du förberett planteringsplatsen och är redo att gräva ner dem. De som beställt på förhand har alltså förtur på plantorna.


3. Bättre råd och tips

Under vintern, fram till påsk, har vi som plantskolister bättre tid att disskutera med dig och kunna ge råd vilken häck som passar på din jord och till dina krav beträffande insyn, vindskydd m.m. Så fort jorden tinar och säsongen kommer igång får man på alla plantskolor massor att göra, det är naturligt och inget att klaga på. Men det innebär också att vi inte har lika mycket tid att komma fram till den bästa lösningen för just Dig. En klar slutsats alltså - Du får mera och klarare, bättre råd och tips vid vinterbeställning.

Du får alltså en rabatt på plantorna samtidigt som du får klarare och bättre vägledning om de lämpliga sorterna. Vid beställning säkerställer du dig också om tillgång i rätt tid just för dig.

Startgödsel till häcken får du alltid på köpet, även om du kommer in mitt i säsongtid.

Så, har du din häcksort klar: beställ. Behöver du ännu råd och tips: ring 040-233480. Vill du se häckar och plantor live: ring för ett besök så snabbt som möjligt!

 

Och nu kan man också vinterbeställa de färdiga växtgrupperna ...

Från och med vintern 2017-2018 har vi gjort det så enkelt  att nu gäller också samma förbeställningsregler för de färdiga växtgrupperna som för häckarna, -5% utökat  med 2% om man betalar vid beställning (fakturan sänds per epost).

Alltså, alla mängdrabatter beaktas först och därefter dras vinterrabatten bort. För häckarna är mängdrabatten utsatt som 10-pris respektive 100-pris och för färdiga växtgrupperna finns mängdrabatten beaktad före det utsatta "rabattpriset". 


Sista dag för vinterrabatten i vinter är: 31.03.2018

..och beställ med eposten, wiplant(a)tawi.fi  eller med ett telsamtal (0400-233480). 

Observera att för några häckar/färdiga rabatter gäller annan (tidigare) sista beställningstid för att vi överhuvudtaget skall kunna leverera.


 

Läs mer...


Vill du läsa och studera mera om häckar, häckplantering, tips och råd? Här finns några nyttiga länkar:

Se även vår How-to video med steg för steg instruktioner för häckplantering:TACK!

tisdag 2 januari 2018

Färdiga växtgrupper, Nr 11 - Härdig barrväxtgrupp 8 m2

Första torsdagen i månaden = Shopping torsdag i Närpes. Flera affärer har öppet till kl 20 nu den 4 januari. Det är litet svårt att plantera mitt i vintern MEN att förbereda sig för stundande vår går alldeles utmärkt. Vi lovade ju ren i höstas att vi skall ha en av våra färdiga grupper till varje shopping torsdag. Rabatter för murar och nya bärväxter hade vi oktober-november så inför årets första torsdag har vi valt grupp nr 11, en grupp med härdiga barrväxter antingen för sommarstugetomten eller för fasta bostadstomten.

Vill du se alla våra färdiga grupper så kika in under flik Färdiga växtgrupper  .Här listar vi dock Grupp Nr 11 med extra förmånspris för dig som vill ta del av januari månads shopping-torsdags erbjudande:

Nr 11. Härdig barrväxtgrupp för t.ex. sommarstugan


Nyhet 2017! Här har vi en vacker och härdig barrväxtgrupp för lite mer utsatta platser, t.ex. sommarstugeträdgården. Den består härdiga dvärgbergtallar och krypenar som tål både sol och lite torrare växtplats och så en härdig lite större bolltuja för att få lite olika höjd och struktur på växterna. För att bryta av lite grann har vi också satt in en dvärgstamsyren i rabatten som hålls i lagom storlek hela tiden och blommar med härligt doftande lila blommor i juni-juli.
Denna rabatt är beräknad för 7-8 m2 och växterna till rabattpris kostar med normal mängdrabatt 319,90 €. Beställer du den till januari månds shopping torsdagspris (vecka 1 eller senast 7.1 kl 24.00) får du -10% rabatt så rabatten kostar då 287,90 €. Som extra rabatt kan du ytterligare räkna med -2% kassarabatt om du väljer att betala nu inom  januari 2018. 
Beställ per email wiplant(at)tawi.fi och när du beställer denna anger du Beställningskod: Sommarstugerabatten 8m2 (vill du ha tilläggen anger du +tillägg). Nämn gärna i mailet om du vill betala nu och få också kassarabatten.

Tillägg

Jord, bark och gödsel rekommenderas också:
Bark i lösvikt: 29 €

Osmocotegödsel: 4,90 €

Extra info om växterna:

Om tallen Varella har vi tidigare gjort ett inlägg, gå gärna och läs om den!

 

måndag 25 december 2017

Mellandagsrea!

Erbjudandena från årets julkalender kommer igen och står sig  till årets slut! Du kan alltså beställa vilka som helst av kalenderväxterna till -10% till och med midnatt 31.12.2017, enda undantagen blir dom slutbeställda.  


Välj bland 24 spännande inhemska växter!
Slutsålda redan under kalenderdagarna är dock redan: Nr 1 Magnolia  och Nr 10 Fothergilla major 'Velho'. Dessa två kan alltså inte beställas nu men alla övriga finns till kalenderpris vilket alltså är 10% från normalpriset. Sänd in din beställning nu eller senast 31.12.2017 


Nu och fram till nyår kan du beställa växterna i julkalendern till -10% rabatt. Kika igenom julkalendern en gång till och välj ut dina växter, eller ladda ner hela listan som en pdf-fil eller excel-fil (spara och fyll i ) här. Sänd sen in din beställning via epost till wiplant(at)tawi.fi. Först till kvarn...

Fick du ett presentkort från plantskolan till julklapp, eller kanske ett Närpespresentkort? Du kan redan nu i mellandagarna använda dem till mellandagsköp av julkalenderväxterna!

Erbjudandena gäller till 31.12.2017.
och.... Gott Nytt År till Er alla!

söndag 24 december 2017

Lucka 24, julkalendern 2017

Rubus arcticus var. stellarcticus
Allåkerbär

Sorten 'Aura'
Sorten 'Astra'
Åkerbäret är en flerårig ört vars 15-20 cm höga skott vissnar ned varje höst. Åkerbär är mattbildande och har en strax under markytan krypande jordstam. En enda individ kan på detta vis, med tiden, breda ut sig över en stor yta. Allåkerbär är korsningar mellan vanliga åkerbär och alskaåkerbär.

Dekorativa rosa blommor
Både åkerbär och allåkerbär blommar med vackra rosa doftande blommor på försommaren och får senare goda söta bär. Blommorna är tvåkönade och självsterila. För att få bär måste man alltså plantera minst två olika sorters  tillsammans. Bären äts med fördel som de är, men de går de även att frysa eller använda till t.ex. sylt och gelé.

'Aura'  är en mycket högavkastande sort med kraftigt växtsätt. Bären är stora och relativt ljust röda. De stora bären gömmer sig dock lätt i bladen. 

'Astra' är också  en relativt högavkastande, mycket kraftigväxande sort. Bären är något mörkare än hos Aura men har svagare åkerbärsarom. Sorten marknadsförs endast i Finland och är en bra pollineringssort för 'Aura'.

 Dagens kalendererbjudande: 


Vi bjuder på -10% rabatt om du beställer allåkerbär idag! Plantorna får du hämta ut från plantskolan fr.o.m. 2.5.2018. Beställ via email: wiplant(at)tawi.fi. Erbjudandet gäller till midnatt.

Normalpris: 5 €

Kalenderpris: 3 Aura + 2 Astra 22,50 €


Du får ett köpbevis på epost när vi mottagit din beställning. Eftersom det är julafton idag spenderas ingen extra tid vid datorn just idag, så dagens köpbevis kommer strax efter helgen. 

26 december börjar också mellandagsrean då du kan beställa alla växter i julkalendern  till kalenderpriser ända till nyår. Erbjudandet gäller endast så länge som reserverade partier räcker så det lönar sig att vara snabb (Häxalen Velho blev slutsåld under kalenderdagen). Och mellandagsväxterna kan också hämtas ut från 2.5.2018. Närmare inlägg kommer på annandagen men som sagt redan nu kan du titta igenom kalendern.

lördag 23 december 2017

Lucka 23, julkalendern 2017

Prunus pensylvanica 'Ylitornio', FinE

Amerikanskt häggkörsbär


Namnet Amerikanskt häggkörsbär till trots finns det en finsk klon av sorten från norra Finland. Det är ett ganska litet, vackert härdigt träd som blommar rikligt med vita hägglika blommor i maj. Senare får trädet korallröda dekorativa bär. 

Bladen är vackert rödbruna när de först kommer på våren för att senare bli gröna. Till hösten får trädet en vacker höstfärg.

Den finska klonen 'Ylitornio' som har FinE status har betydligt smalare mera välformad trädkrona än sorten i allmänhet.

Höjd: 5-10 m. Zon: V.

 Dagens kalendererbjudande: 


Vi bjuder på -10% rabatt om du beställer Amerikanskt häggkörsbär idag! Plantan/plantorna får du hämta ut från plantskolan fr.o.m. 2.5.2018. Beställ via email: wiplant(at)tawi.fi. Erbjudandet gäller till midnatt.

Normalpris: 50 €

Kalenderpris: 45 €


Du får ett köpbevis, som även passar i julklappskuvertet, på epost när vi mottagit din beställning.